Przekształcenie firmy PIASKARZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 20.01.2023 roku nastąpiło przekształcenie firmy PIASKARZ PP-H S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
W związku z powyższym, uległa zmianie nazwa firmy, która obecnie brzmi:

PIASKARZ Sp. z o.o.
Numer KRS jest nowy: 0001014425

Pozostałe dane:
adres: ul. Fabryczna 5 A, 00-446 Warszawa
telefon: 22-841-96-25
NIP: 521-012-14-97, REGON: 001299159
nie ulegają zmianie.