Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 20.01.2023 roku nastąpiło przekształcenie firmy PIASKARZ PP-H S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
W związku z powyższym, uległa zmianie nazwa firmy, która obecnie brzmi:


PIASKARZ Sp. z o.o.
Numer KRS jest nowy: 0001014425

Pozostałe dane:
adres: ul. Fabryczna 5 A, 00-446 Warszawa
telefon: 22-841-96-25
NIP: 521-012-14-97, REGON: 001299159
nie ulegają zmianie.

 

Piaskarz Sp. z o.o. (dawniej Piaskarz PPH S.A.)
00-446 Warszawa, ul. Fabryczna 5A

 

Jesteśmy na rynku kruszyw od 36 lat

 

Spółka Piaskarz działa na rynku kruszyw od ponad 30 lat. W listopadzie 2020 roku połączyliśmy się z firmą Serwal Sp. z o.o, która nabyła większościowy pakiet akcji i stała się głównym udziałowcem. W chwili połączenia, spółka Serwal stała się wyłącznym dystrybutorem surowców wydobywanych na naszych piaskarniach w Warszawie.

W skład powiązanych firm wchodzi pięć zakładów produkcyjnych mieszczących się na terenie Warszawy. Są to: Bielany, Tarchomin, Zawady, Wilanów, Miedzeszyn. Obecnie jako Piaskarz SA prowadzimy bezpośrednią sprzedaż tylko w Zakładzie Górniczym w Osówce k/Żuromina.

W roku 2022 Zakład Górniczy w Osówce przeszedł gruntowną modernizację linii produkcyjnej. Efektem jest zoptymalizowanie procesu produkcyjnego i znaczne poprawienie jakości. Linia produkcyjna TEREX AGGRESAND 206 produkuje w jednej chwili 2 frakcje piasku i 3 frakcje żwiru. Podczas procesu produkcji urobek przechodzi przez 2 fazy płukania, wstępnie na sitach a następnie piasek w hydrocyklonach a żwir w płuczkach mieczowych. Tak uzyskujemy piasek kopalniany 0/2mm i 0/4 mm oraz żwiry o frakcjach 2/8, 8/16 i 16/32. Z nadgabarytu produkowane jest kruszywo łamane.

Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają wymagane certyfikaty jakości w systemie 2+ i spełniają normę PN-EN12620, Wysoką jakość naszych towarów i usług zapewniamy poprzez stosowanie nowoczesnego sprzętu przy wydobywaniu i produkcji kruszywa, głównie podczas sortowania, przesiewania i właściwego składowania, a także poprzez profesjonalną obsługę. W celu nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Jesteśmy wiarygodną i solidną firmą.