Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 23 § Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04 listopada 2020 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2)      Wybór Przewodniczącego NWZA.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Podjęcie uchwały o proponowanym porządku NWZA.

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)      Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia członków RN.

8)      Zamknięcie obrad  NWZA.

Zarząd Spółki